<< Главная страница

БРАТ ПРОТИ БРАТА. Воєнне протистояння синIв Володимира Великого: версI&IUML;, мIфи й пошук Iстини orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15812


13 липня 1015 року завершився земний шлях князя Володимира Великого, одного з найвiдомiших дiячiв вiтчизняноï iсторiï й одночасно однiєï з найбiльш складних i суперечливих ïï фiгур. Володимир залишив цей свiт i свою державу Киïвську Русь у дуже непростий час. Тiло князя ще не встигло охолонути, коли мiж його синами й тими, хто стояв за ними, розгорнулася запекла й кривава боротьба за киïвський трон…
Питання, про яке йтиме мова в цiй статтi, аж нiяк не належить до числа бiлих плям вiтчизняноï iсторiï. Практично всi iсторики, якi писали й пишуть роботи з iсторiï Киïвськоï Русi, так чи iнакше згадували про тi непевнi смутнi часи в життi наших далеких предкiв, коли брат повстав проти брата. Разом iз тим серед представникiв як вiтчизняноï, так i зарубiжноï iсторичноï науки й досi не вщухають суперечки навколо одного питання, яке аж нiяк не є якоюсь складною проблемою з концептуального погляду. Його можна сформулювати досить просто: мiж якими саме синами князя Володимира розгорнулася боротьба за владу в Давньоруськiй державi? Щодо цього в свiтовiй iсторiï iснують двi рiзнi, багато в чому протилежнi, версiï. Беручи до уваги тi традицiï, якi за довгi роки склалися у вiтчизнянiй iсторичнiй науцi та публiцистицi загалом, ми умовно назвемо ïх версiєю традицiйною i версiєю нетрадицiйною.

БРАТ ПРОТИ БРАТА. Воєнне протистояння синIв Володимира Великого: версI&IUML;, мIфи й пошук Iстини orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15812


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация